สมัครงานสามารถติดต่อได้ทางบริษัทโดยตรง

ติดต่อฝ่ายบุคคล
หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง ตามตำแหน่งที่ต้องการ

บริษัท เอส. อาร์. สปินนิ่ง จำกัด
729/77/78 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
E-mail : recruit@sr-spinning.com

ช่างไฟฟ้า

จำนวน : 2 อัตรา
Apply Now

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไปและผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยรแล้ว
2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขั้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
3. มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า 0-5 ปี
4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้าและมีใจรักในสายงาน
5. สามารถทำงานในเชิงรุก และรองรับสภาวะกดดันได้ดี