สินค้า

สินค้า/ Yarn
Yarn

Yarn type

100% Cotton Carded, Combed, OE
100% Polyester
Blended T/C , CVC , TR
100% Rayon

Yarn count

10 NE to 40 NE